WELKOM

Scroll naar beneden voor meer informatie over de praktijk, de specifieke werkwijze en de verschillende specialisaties.

Wilt u een afspraak maken?

Welkom

Over de website

U vindt op deze website meer informatie over de praktijk, de specifieke werkwijze en wat uitleg over de verschillende specialisaties. Mede dankzij een persoonlijke aanpak, aandacht voor permanente vorming en een professionele samenwerking met de voorschrijvende artsen, heeft deze praktijk de nodige ervaring opgebouwd om u zo goed mogelijk verder te helpen.

Afspraak maken?

Behandelingen gebeuren uitsluitend op afspraak en vinden plaats tussen 8:00 en 21:00 telkens van maandag tot en met vrijdag. Huisbezoeken zijn ook mogelijk. Een afspraak maakt u bij voorkeur online of telefonisch op het nummer 0474 / 31 40 26 tussen 7u30 en 20u. Heeft u vragen of wenst u een afspraak te maken, aarzel dan niet om contact op te nemen via het contactformulier.

De praktijk

Wat mag u verwachten op uw eerste afspraak?

De eerste sessie begint met het opvragen van de administratieve gegevens. Breng volgende documenten zeker mee:

 • Identiteitskaart
 • Voorschrift van de arts
 • Klevertje van het ziekenfonds
 • Uw medisch dossier (verslagen en resultaten van vroegere onderzoeken)
 • Indien u reeds kinebehandelingen gekregen heeft bij een collega, dan is het belangrijk dat u dit ons vertelt om problemen bij de terugbetaling door de mutualiteit te vermijden

Na het administratieve deel volgt een uitgebreide anamnese en klinisch onderzoek naargelang uw klacht. Hieruit wordt een behandelingsplan opgesteld dat voortdurend wordt aangepast naargelang uw ontwikkeling. Naast een directe aanpak van uw klachten, wordt bij kinesitherapie Valerie Van Heule ook veel aandacht geschonken aan pro-actieve preventie door verschillende oefeningen die u meekrijgt om thuis te doen.

Losse (sport)kledij maakt de behandelingen en eventuele oefeningen comfortabeler voor u.

Ons team

Samenwerking M3Care

Kinesitherapie Van Heule werkt samen met het multidisciplinair medisch centrum M3Care te Merelbeke.

Dit is een groepspraktijk met een zeer divers zorgaanbod voor zowel lichaam als geest en vormt een absolute troef voor onze cliënten zodat we zowel in de breedte als diepte kunnen werken. Het resultaat is een persoonsgericht aanbod op maat, waarbij we intern vlot kunnen doorverwijzen om op die manier het beste resultaat te bekomen.

M3Care is gespecialiseerd in gynaecologie, podologie, psychologie, seksuologie, coaching, massagetherapie, diëtiek, orthomoleculaire therapie en rookstopbegeleiding. Klik hier voor meer informatie.

Logo M3Care

Specialisaties

Naast de algemene kinesitherapie kunt u bij Kinesitherapie Valerie Van Heule ook terecht voor meer gespecialiseerde behandelingen. Hieronder vindt u een overzicht van de specialisaties die in deze praktijk wordt aangeboden. Klik op het plusteken naast elke behandeling voor meer informatie.
Algemene revalidatie

U kunt in de praktijk terecht voor posttraumatische en postoperatieve revalidatie zoals prothesen ( heup, schouder, knie…), scheuren van spieren, kruisbanden, ligamenten en pezen.

Ook overbelastingsletsels en ontstekingen van gewrichten worden tijdig opgespoord en zorgvuldig behandeld.

Eerst wordt u minimum een half uur behandeld bij de kinesitherapeut, daarna kunt u, voor zover de blessure dit toelaat, verder revalideren in de oefenruimte.

Manuele therapie

Manuele Therapie is een specialisatie die gericht is op het behandelen van aandoeningen van het bewegingsstelsel. Het is een snelle en effectieve oplossing voor heel wat acute en chronische klachten.

Met manuele therapie kan je stroeve gewrichten en spieren losmaken en zeurende pijn een halt toeroepen. Waar het gaat om reversibele gebreken, zoekt een manueeltherapeut naar de oorzaak in je lichaam en biedt hij/zij een behandeling op maat.

Sportrevalidatie

Bij sportrevalidatie wordt behandeld naar een opgelopen sportletsel. Het kan gaan om een trauma, maar ook om een overbelastingsletsel.

Verder wordt er binnen dit vakgebied ook aandacht besteed aan het begeleiden van sporters bij het progressief hervatting van hun sport.

Lymfedrainage

Manuele lymfedrainage volgens Vodder is een massagevorm, die erop gericht is de kwaliteit van het intern watermilieu te verzekeren en dit in functie van een goede celregeneratie. Dit is mogelijk door de stimulatie van de werking van de venen en het lymfstelsel, een stimulatie die nodig is om het teveel aan vocht (zichtbaar en onzichtbaar oedeem) efficienter via deze afvoerwegen af te voeren.

Daarnaast zorgt het ook voor het verhogen van de immuniteit (weerstand), het verlagen van stress en een optimalisatie van het hormonale stelsel.

BEHANDELBARE KLACHTEN

De manuele lymfdrainage volgens de methode VODDER is toepasbaar bij zeer veel klachten, al dan niet in combinatie met andere therapievormen.

Zo behandelen wij onder andere mensen met:

 • Zwellingen (oedeem)
 • Verstuikingen
 • Bloeduitstortingen
 • Spierpijnen of spierletsels
 • Dystrofieën
 • Klachten aan het zenuwstelsel
  bv. gezichtsverlamming, migraine
 • Klachten als gevolg van stress
  bv. slapeloosheid, concentratieverlies, constipatie, hoofdpijn, vruchtbaarheidsproblemen
 • Huidproblemen;
  bv. acne, littekens, chronisch eczeem
 • Bloedcirculatiestoornissen
 • Orgaanklachten
 • ...
Myofasciale therapie

Myofasciale therapie behandelt pijnen die hun oorzaak vinden in een verkeerd functioneren van spieren. In deze spieren ontwikkelen er zich pijnpunten, Trigger Punten genoemd. Die pijnpunten veroorzaken pijnen met een specifieke lokalisatie en uitstralingszone.

Via een goede spierdiagnose kunnen deze oorzakelijke pijnpunten opgespoord en bestreden worden met specifieke behandelingstechnieken, zijnde manuele technieken of naaldtechnieken.

Pre-en postnatale therapie

In de prenatale kinesitherapie komen:

 • Geven van aangepaste oefentherapie, houdingscorrecties, taping en tips om aanwezige klachten te behandelen. Deze klachten kunnen zijn: bekkeninstabiliteit, rugklachten, urineverlies, oedemen en stuwing van de onderbenen…
 • Aanleren van de verschillende ademhalingstechnieken.
 • Tips en verschillende houdingen om tijdens de arbeid de weeën op te vangen.
 • Baringsoefeningen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de bevalling.
 • Aanleren van bekkenbodemspieroefeningen.

De postnatale kinesitherapie bestaat uit:

 • Reëducatie van de bekkenbodemspieren
 • Stabilisatietraining: core stability (buikspieren, rugspieren en bilspieren)
 • Wederopbouw van de fysieke conditie.
TMJ dysfunctie

Klachten ter hoogte van het kaakgewricht (TMJ) komen vaak voor en kunnen behandeld worden via specifieke technieken en oefeningen. Behalve pijnklachten, zijn ook problemen met het openen, het niet meer (volledig) kunnen sluiten van de mond en het klikken van het kaakgewricht behandelbaar.

Hoofdpijn, oorpijn en oorsuizingen kunnen afkomstig zijn van spanningen rond de hoge nek en het kaakgewricht. Zo ook bijv. in het geval van tandenknarsen, klemmen en (langdurige) stresssituaties.Zelfs pijn t.h.v. de tanden kan een uitstralingsgebied zijn van een probleem in de kaakspieren.

In dit kader werkt kinesitherapie Valerie Van Heule nauw samen met tandartspraktijken in Merelbeke, met het oog op een multidisciplinaire benadering van dergelijke problematiek.

Osteopathie

Osteopathie is een volwaardige medische discipline waarbij de manuele diagnostische en therapeutische aanpak van functiestoornissen, ontstaan door een bewegingsverlies, centraal staat.

Een osteopaat gaat op zoek naar de oorzaak van uw lichamelijke klacht. Het volledige lichaam wordt manueel onderzocht op allerlei bewegingsbeperkingen. Deze beperkingen worden behandeld waardoor de doorbloeding en de bezenuwing verbetert en de klacht afneemt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een uitgebreide kennis van anatomie, fysiologie, neurologie en pathologie.

De osteopaat behandelt voornamelijk klachten met een functioneel kader. Stel, een patiënt komt bij de osteopaat met nek-of lage rugklachten. Wanneer echter na radiologisch of ander onderzoek geen structurele veranderingen worden vastgesteld, ligt de oorzaak van de klacht wellicht in het functionele; in de mobiliteit van gewrichten, de doorbloeding, geïrriteerde zenuwen of overspannen spieren.

Wij zoeken specifiek de oorzaak van de klacht. Vaak ligt de oorzaak van een klacht niet in de plaats waar de klacht of pijn zich bevindt. Wij gaan de beweeglijkheid na van gewrichten, botten, spieren, bindweefsel, ophangsysteem van de organen en zenuwen. Een osteopaat onderzoekt dus niet alleen de regio waarin de klacht optreedt (pijnzone), maar het hele lichaam. Hierin maakt de osteopaat het verschil met andere disciplines die vaak enkel het symptoom behandelen.

Ademhalingskinesitherapie

Ademhalingskinesitherapie richt zich op het behandelen van patiënten met ademhalingsproblemen zoals hyperventilatie, bronchitis, astma, longontsteking... Er wordt gebruik gemaakt van technieken waarbij de focus ligt op autogene drainage. Het draineren van de longen wordt door de patiënt zelf actief gedaan. De patiënt leert het mucus (slijmen) zelf te lokaliseren en er op een goede manier doorheen te ademen zodat het mucus los komt, verzameld kan worden, om ze dan efficiënt op te hoesten.

Een foutief of afwijkend ademhalingspatroon kunnen allerlei klachten veroorzaken. Bij deze patiënten wordt een correct ademhalingspatroon aangeleerd. Verder zijn ook de kracht en de inspanningscapaciteit van het respiratoir systeem belangrijke factoren in het verbeteren van de algemene toestand van een persoon.

Indicaties:

 • Bronchitis, bronchiolitis, RSV, pneumonie
 • Emphyseem, COPD, chronische bronchitis
 • Revalidatie na hart- of longoperatie
 • Voorbereiding op een hart- of longoperatie
 • Acute of verborgen hyperventilatie, burn-out, stressproblematiek
Taping

Tapetechnieken worden vaak toegepast bij sportletsels. Daarnaast kan taping ook nuttig zijn in het dagelijkse leven: een functionele tape laat immers toe om dagelijkse activiteiten of sport vroeger te hervatten.

Taping is echter geen therapie op zich, het is een onderdeel van een volledig revalidatietraject. Naast de taping dient de patiënt ook een gericht oefenprogramma te volgen om zo het functioneel herstel te bevorderen en herval te voorkomen.

Rug- en nekschool

Tijdens deze rugschool of nekschool geven we de patiënt individueel inzicht in zijn eigen rug- en/of nekproblematiek door hem of haar kennis te laten maken met de anatomie en biomechanica van de rug en de nek. We leren de patiënt functioneel te bewegen zonder rug en nek te gaan overbelasten. Dit via enerzijds via advies hoe alledaagse handelingen op een ergonomische manier te benaderen. Anderzijds via het aanleren van bepaalde oefeningen om meer rugstabiliteit te bekomen, via het specifiek aanspannen van bepaalde rugspieren, bekkenbodem- en buikspieren. Voor de nekstabiliteit leren we nekspieren, schouderspieren en schouderbladfixerende spieren aanspannen.

Relaxatietherapie

Relaxatietherapie is een specialisatie binnen de kinesitherapie. Het is een vorm van ontspanning, gebaseerd op wetenschappelijk bewezen methodes zoals autogene training van Schultz of progressieve relaxatie van Jacobson.

Tijdens relaxatietherapie leer je verschillende ontspanningsmethodes om geest en lichaam te ontspannen zoals ademhalingsoefeningen, massage, lichaamsbewustzijnoefeningen, enz.

Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie richt zich op de ontwikkeling van de motoriek waarbij de geest (het denken) ook van belang is. Om gericht te kunnen handelen tijdens dagelijkse activiteiten worden bewegingen namelijk gestuurd en gepland vanuit het denken. Dit vraagt verschillende vaardigheden waaronder lichaamskennis, aandacht/concentratie en planning/organisatie.

Psychomotoriek richt zich naast het behandelen van fijne en grove motoriek, ook op schrijfmotorische vaardigheden, werk- en schrijfhouding, ruimtelijke oriëntatie, gestructureerd werken en organisatie, lateralisatie, het geheugen, aandacht en concentratie ...

Via beweging en spel ontdekken kinderen hun eigen lichaam en kunnen waardoor ze zich motorisch volledig kunnen ontwikkelen. Een kind met een motorische achterstand moet vaak meer oefenen om bepaalde basis- en complexere vaardigheden onder de knie te krijgen. Dit kan de geest van het kind beïnvloeden en is het mogelijk dat faalangst of een laag zelfbeeld ontstaan. Anderzijds kunnen deze psychische processen de motorische ontwikkeling negatief beïnvloeden. Met behulp van individueel aangepast therapieplan proberen we deze problemen zo goed mogelijk aan te pakken.

Praktisch

Hoe maakt u een afspraak?

Behandelingen -zowel in de praktijk als voor huisbezoeken- gebeuren uitsluitend op afspraak. Deze maakt u bij voorkeur online of telefonisch op het nummer 0474 31 40 26 tussen 7u30 en 20u.

Indien er niet onmiddellijk kan opgenomen worden, dan mag u altijd een boodschap nalaten op het antwoordapparaat, met duidelijke vermelding van uw naam en telefoonnummer. Zo kan er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen worden. Ook voor vragen en aanvullende informatie kan u steeds terecht op bovenstaand nummer of via het emailadres valerie@kinevanheule.be.

Gelieve steeds tijdig aanwezig te zijn op uw afspraak. Indien u te laat bent kan de behandeling niet langer duren.

Wat indien u niet aanwezig kan zijn op een afspraak?

Wanneer u verhinderd bent, dient u uw afspraak ten laatste 24 uur op voorhand te annuleren. Op die manier kan de vrijgekomen plaats nog door een andere patiënt(e) worden ingenomen.

Indien er niet of laattijdig wordt afgemeld, zien wij ons genoodzaakt de behandeling alsnog aan te rekenen.

Wat kost een behandeling?

Voor kinesitherapie gebeurt de betaling na een aantal sessies of aan het einde van de reeks cash.

Het getuigschrift bestemd voor de ziekteverzekering zal pas meegegeven worden na betaling. Bij nalatigheid van betaling zijn we verplicht de betaling te vorderen via gerechtelijke weg.

U krijgt altijd een deel terugbetaald van het te betalen bedrag. De grootte van het terugbetalingsbedrag hangt af van het ziektebeeld.

Faciliteiten

Kinesitherapie Valerie Van Heule beschikt over een afzonderlijke oefenruimte (fiets, loopband...) en een aparte behandelruimte.

Maak een afspraak

Een afspraak maken kan telefonisch op het nummer 0474 31 40 26 of door in het onderstaande formulier een locatie en behandeling te kiezen en te klikken op de knop voor een eerste afspraak of een vervolgafspraak.

Adres & kaart

Kine Van Heule
Lembergsesteenweg 2A
9820 Merelbeke

Bereikbaar met de auto en fiets. Parkeerplaats rechts van de praktijk, in de omliggende straten met parkeerschijf.

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u een bestaande afspraak te verplaatsen? Neem bij voorkeur telefonisch contact met ons op tussen 7u30 en 20u. We helpen u graag verder.

Een nieuwe afspraak maken kan zowel online als telefonisch.

T: 0474 31 40 26
M: valerie@kinevanheule.be